Peter Heidt

Bestuurslid

Peter Heidt studeerde biologie en geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als microbioloog bij het Radiobiologisch Instituut TNO in Rijswijk, waar hij onderzoek deed naar de rol van het microbioom bij het ontstaan van immunologische complicaties na beenmergtransplantatie. Daarnaast was hij honorair consulent kindergeneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) waar beenmergtransplantaties worden uitgevoerd in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, dat onderdeel is van het LUMC.

In 1989 promoveerde Peter in Leiden cum laude op een proefschrift met de titel ‘Gnotobiotics and Bone Marrow Transplantation: Experimental and Clinical Studies‘. Datzelfde jaar werd hij benoemd tot  hoofd van de Divisie Beenmergtransplantatie van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Van 1998 tot zijn pensionering in 2009 was hij hoofd van het Animal Science Department van het BPRC.

Naast de werkzaamheden bij het BPRC en het LUMC was Peter sinds 1993 bijzonder hoogleraar Gnotobiologie bij de afdeling Medische Microbiologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum van de Universiteit Nijmegen. Tevens bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij nationale en internationale organisaties en is mede-organisator van de jaarlijkse Old Herborn University Seminars.

Peter Heidt is (mede-)auteur van meer dan 150 publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Maar ook na zijn pensionering blijft hij actief als honorair consulent kindergeneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

“Ik ben betrokken geraakt bij P2T omdat de doelstelling, het snel en uitsluitend doen van fase 2 studies om zo geneesmiddelen en therapieën sneller voor de patiënt beschikbaar te krijgen, mij zeer aanspreekt.”