95 procent van alle soorten kanker zijn solide tumoren. De overige 5 procent zijn niet-solide (‘vloeibare’) tumoren, zoals lymfomen en leukemieën, die geen ‘tumorbed’ hebben en als solitaire cellen in het bloed, lymfe en het interstitiële weefsel (dat tussen andere weefsels ligt) circuleren.

Phase2Therapy wil voor patiënten met een vroeg stadium van een solide tumor, de kans op genezing verhogen door het toedienen van radioactief gemerkte antilichamen, direct in de tumor massa. Concreet gaat het om het toedienen van de Immuungloblines M klasse, die selectief in het tumorweefsel blijven plakken aan een specifiek tumor bed antigeen, het glycoproteine Tenascine-C.

De P2T medewerker Marcel Kap van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft met een immunofluorescentie techniek op aangetoond dat het IgM gemaakt door P2T tegen Tenascine-C blijft plakken aan de meest voorkomende solide tumoren.

Tot op heden slechts een uitzondering: het oculair melanoom van het oog. Dit maakt het mogelijk met een en hetzelfde reagens de overgrote meerderheid van solide tumoren te behandelen, zoals long, colon, prostaat, borst, nier, lever.

AANPAK

De behandeling wordt uitgevoerd in 2 stappen.

In de eerste stap is het Immuunglobline M (IgM) gemerkt met een diagnostisch isotoop Indium-111. De patiënt wordt binnen 1 week 4 of 5 maal geanalyseerd met behulp van een gamma camera. De reden dat gamma wordt gebruikt is omdat het de onschadelijke gammastralen van Indium-111 opvangt en vervolgens kan omzetten in 3 dimensionale beelden van de tumor en de omringende lymfeklieren.

In de tweede stap is hetzelfde IgM nu gemerkt met Yttrium-90. Dit is een bèta-emitter die direct in de tumor massa wordt gespoten. Bèta-stralen zijn elektronen, kleine negatief geladen deeltjes, die veel energie neerleggen over een traject van ongeveer 5 milimeter. De beelden verkregen met In-111 worden gebruikt om de hoeveelheid yttrium te bepalen die aan het IgM moeten worden toegevoegd om een hoge, genezende hoeveelheid straling in de tumor massa te deponeren.

De behandeling kan een maand later een of meerdere keren worden herhaald.

PROJECT MANAGEMENT

Projectleiders P2T / Hoofdonderzoekers

Huib Vriesendorp &
Nabil Khater

 

Studie protocollen zijn geschreven voor patiënten met een recidief van de ernstigste vorm van hersenkanker, GlioBlastoom Multiforme, GBM, en patiënten met een inoperabel adenocarcinoom van de exocrine pancreas. Medisch specialisten in Rotterdam, Den Haag, Leiden hebben hun medewerking aan deze P2T studie toegezegd.

Phase2Therapy animatie met uitleg over de Radio Immuno Therapy (RIT) toepassing voor behandeling van hersenkanker – Glioblastoma Multiforme (GBM) en Pancreaskanker.

EERDERE STUDIES & ERVARING

Huib Vriesendorp en medewerkers hebben veel ervaring opgedaan met een een succesvolle radio-immunotherapie (RIT) behandeling van patiënten  met de ziekte van Hodgkin, een liquid tumor. Solide tumoren hebben in het verleden niet gereageerd op intraveneus toegediende RIT met kleine antilichamen (IgG).

Nabil Kather heeft software ontwikkeld waarmee hij berekent dat voor iedere individuele patiënt in 3 weken een hoge, maar veilige dosis van 80Gy in de tumor en drainerende lymfeklieren gedeponeerd kan worden.

SPREIDING

De onderstaande foto toont de spreiding van de radio isotopen bij Hodgkin. Pharmacon: Intraveneus (In-111/Y-90) IgM anti-humaan. Zichtbaar is waar het pharmacon naar toe gaat en hoe lang het daar verblijft. Dit geeft de mogelijkheid tot voorspelling van de hoeveelheid straling die een tumor kan krijgen met behulp van Yttrium-90.

RESPONSE

Response rates of 90 patients with recurrent Hodgkin’s Disease after Y-90  labeled Rabbit anti-Human Ferritin. The X-axis shows the amount of mCi administered per kg BW of the patient.

  • % Tumor Response
  • % Complete Response
TV REPORTAGES

Selectie uit de reportage ‘Atoms for Peace’. In het MD Anderson, Texas USA werd al in de jaren 80 de RIT behandeling experimenteel toegepast voor uitbehandelde patiënten met de ziekte van Hodgkin. Ondanks het succespercentage van 75% werd de studie door de FDA tijdelijk stopgezet.

PUBLICATIES

Radiolabeled immunoglobulin therapy in patients with Hodgkin’s disease

Vriesendorp HM, Quadri SM. Cancer Biother Radiopharm. 2000 Oct;15(5):431-45. Translational research supports the use of radiolabeled antiferritin for recurrent Hodgkin's disease. A 60% tumor response rate is obtained after treatment of out-patients with polyclonal radiolabeled antiferritin. Hodgkin's disease masses shrink after radiolabeled antiferritin treatment due to the radiation delivered by…

Lees meer