Hoe kunnen we de optimale doseringsmethode van chemotherapie voor een patiënt met kanker bepalen? Dit gebeurt nu voornamelijk op basis van iemands lichaamsoppervlakte, de zogenaamde Body Surface Area (BSA).

Maar deze BSA berekening kan tot gevolg hebben dat kleinere personen teveel chemotherapie krijgen, en grotere mensen juist te weinig. Daarom moet ook gekeken worden naar andere indicatoren, zoals het gewicht van persoon. In het Engels: Body Weight (BW).

In deze Phase2Therapy fase 2 studie zal worden gekeken hoe de optimale therapeutische ratio kan worden gevonden: de bijwerking zo laag mogelijk, maar het effect zo groot mogelijk.

Concreet wordt onderzoek gedaan naar het verminderen van de bijwerkingen en het verhogen van de genezing van patiënten met borstkanker, die langdurig chemotherapie krijgen.

101214
jaarlijks aantal kanker diagonses in Nederland
14428
jaarlijks aantal borstkanker diagnoses
3128
jaarlijks aantal overlijdensgevallen borstkanker
AANPAK

Een geselecteerde groep van vrouwen met borstkanker worden in twee subgroepen verdeeld.

Gedurende drie maanden krijgt groep 1 chemotherapie toegediend o.b.v. het lichaamsgewicht (kilogram – een 3D unit). De tweede groep krijgt een hoeveelheid chemotherapie toegediend o.b.v. hun lichaamsoppervlakte (m– een 2D unit). In een latere fase worden deze groepen omgewisseld. Een voorbeeld van de zogenaamde ‘staggered wedge’ randomisatie.

De nulhypothese is dat vrouwen die chemotherapie voorgeschreven krijgen per kilogram (BW) dezelfde serum-spiegels van chemotherapie zullen hebben en dat kleine vrouwen minder bijwerkingen krijgen, en grote vrouwen minder kanker recidieven.

PROJECT MANAGEMENT

Projectleiders P2T / Hoofdonderzoekers
Rob Vriesendorp & Hans Nortier

Het onderzoek is in voorbereiding en zal worden uitgevoerd in samenwerking met medisch oncologen van het
Leids Universitair Medisch Centrum Medisch Centrum Haaglanden.

MEERWAARDE

Patiënten met een vroeg, niet uitgezaaid borst carcinoom kunnen met een combinatie van chirurgie en lokale bestraling tumor-vrij gemaakt worden.

Patiënten met zogenaamde triple negative tumoren, dat wil zeggen: met kankercellen zonder hormoon receptoren voor estrogenen en progesteron en de zogenaamde HER2/neu receptor, hebben een kans van 40% om zonder verdere therapie binnen 2 jaar een kanker recidief te krijgen. Met chemotherapie op m2 voor 6 tot 12 maanden kan dit recidief percentage worden gehalveerd.

PUBLICATIES

Cheaper, faster, development of more effective new treatments

Cheaper, faster, development of more effective new treatments Huib M Vriesendorp, MD, PhD*, Hal A Droogleever Fortuyn, MD, PhD Dimor Elbers, PhD, Nabil Khater, MSC *Corresponding author: Huib M Vriesendorp, MD, PhD, POBox 2855, Silverthorne, CO, USA and Phase2Therapy, the Hague, the Netherlands, www.Phase2Therapy.com, 1.970 262 1522 Hal A Droogleever Fortuyn, MD, PhD, Arnhem, the Netherlands, Dimor Elbers, PhD, Lonza Benelux, Breda, the Netherlands, Nabil Kahter, MSc, Saint Louis University, St Louis, MO, USA.

Lees meer