In Nederland (17 miljoen inwoners) gebruiken bijna 1 miljoen mensen antidepressiva voor het tegengaan van bij voorbeeld depressie, angst, agressiviteit, pijn of slaapproblemen. Maar, als het tijd is om met het gebruik te stoppen, kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden zoals angst, verwardheid, slapeloosheid of misselijkheid. Deze verschijnselen kunnen mensen ervan weerhouden om te stoppen met de medicatie.

Tot nu toe is weinig onderzoek gedaan naar effectieve methoden voor het stoppen met antidepressiva, terwijl daar grote behoefte aan is. De Arnhemmer Leurink, een houtbewerker, bedacht de ‘medicijn ontwenningsstrip’ en kreeg daarvoor de NRC prijs voor het ‘Beste Idee van het jaar 2004’.

Elf jaar later wil P2T de toepassing, een afbouwstrip voor antidepressiva, onderzoeken. Deze strip lijkt qua vorm op de medicijnkaart waarop de anticonceptie pil wordt verstrekt. In de afbouwstrip heeft elke volgende pil, die dagelijks moet worden ingenomen, een lagere dosering, zodat het medicijn heel geleidelijk wordt ‘uitgeslopen’.

Hiermee hoopt P2T patiënten in de toekomst een degelijk onderzocht instrument te kunnen bieden waarmee ze, in goed overleg met hun arts, geleidelijk de medicatie kunnen stoppen.

De studie zal bijdragen aan het verminderen van polyfarmacie, het chronisch gebruik van meerdere medicaties naast elkaar. Dat is momenteel een ernstig probleem bij bejaarden.

1500000
personen met depressieve gevoelens Nederland
960000
aantal anti-depressiva gebruikers Nederland
1592000000
jaarlijkse kosten zorg voor depressies
PROJECT MANAGEMENT

Projectleider P2T / Hoofdonderzoekers Psychiatrie
Hal Drooglever Fortuyn

FOLLOW-UP

Patiënten die bij het stapsgewijs verminderen van de medicatie te veel ontwenningsverschijnselen krijgen gaan terug naar het gebruik van de volle dosis van het antidepressivum.

Patiënten die de gehele strip succesvol opmaken, worden gecontroleerd op een mogelijk terugkomen van bijvoorbeeld de depressie of de angststoornis.

WAT LEVERT HET OP?

De resultaten van deze studie zullen nieuwe objectieve, kwantitatieve gegevens opleveren:

  1. Onttrekkingsverschijnselen bij patiënten die een afbouwstrip gebruiken
  2. Het percentage deelnemers aan de studie dat na het toepassen van de afbouwstrip een terugval in depressie of angststoornis krijgt.
  3. Het verminderen van het gebruik van antidepressiva levert belangrijke besparingen op in de gezondheidszorg.
  4. Deze P2T studie kan het prototype worden voor het uitsluipen van andere chronisch voorgeschreven medicijnen die niet meer noodzakelijk zijn.
Minder medicijngebruik
Minder kosten
Minder bijwerkingen
Minder interacties met andere medicaties
Prototype voor studies naar afbouw van andere medicijnen