Anbi Status2

De stichting Phase2Therapy heeft de status toegekend gekregen van Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.

Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan P2T.

Meer weten over ANBI schenkingen en belastingvoordeel? Neem dan contact met ons op of raadpleeg de website van de Belastingdienst.