Publication Image

Phase2Therapy geeft met vreugde kennis van de geboorte van het artikel ‘History of Graft versus Host Disease’ (historie van transplantaat tegen ontvanger ziekte, GvHD), geschreven door  twee leden van het P2T bestuur: Huib Vriesendorp en Peter Heidt. Deze publicatie is te vinden in het nieuwe nummer van de ‘Journal of Experimental Hematology’.

De publicatie bevat een korte biografie van de ontdekker van Graft versus Host Disease, Dick van Bekkum. Het beschrijft hoe hij met een uitgebreid multidisciplinair team in het Radiobiologisch Instituut van TNO in Rijswijk, waar Huib en Peter leden van waren, in vier zogenaamd ‘translational’ animal models, vertaling van dierproeven naar mensen, muis {Dus niet de vogel mus Ralph} rat, hond, Rhesus aap, de condities definieert die de mortaliteit en morbiditeit na beenmergtransplantatie kunnen verminderen. Kinderen in de Kindergeneeskunde afdeling van het Leids Academisch Centrum zijn de eerste die  deze verbeterde beenmergtransplantatie condities overleven zonder ooit letale GvHD te krijgen.

Na BeenMergTransplantatie (BMT) komen drie vormen van GvHD voor: acuut, delayed (vertraagd) en chronisch. Acute GvHD is moeilijk te behandelden en verloopt vaak  dodelijk binnen 30 dagen na transplantatie. Delayed type GvHD verloopt soms  dodelijk tussen dag 30-100 na BMT, en kan met een zekere mate van succes behandeld worden met chemisch onderdrukking van de GvH reactie en/of het verminderen van het aantal toegediende donor lymfocyten (afweer cellen). Chronische GvHD treedt op in patiënten die acute of delayed GvHD overleeft hebben. De kwaliteit van het leven wordt ernstig bedreigd door het ontstaan van autoimuun ziektes en immuundeficienties, die optreden honderd dagen na BMT.

Lethal GvHD komt ook voor in patiënten met SCID, Severe Combined Immune Deficiencies, die een niet bestraalde bloed transfusie krijgen  en in babies met een zg Rhesus antagonisme, die een ‘wissel’ transfusie krijgen van een ABO, Rhesus negatieve donor, die niet bestraald is.

Als vrijwel alle blood transfusies met 15-25Gy bestraald worden voor toediening aan de patient kan in een klein land zoals Nederland met 17 miljoen inwoners meer dan 100 doden en meer dan 1000 bezoeken aan de intensive care afdeling voorkomen worden. P2T heeft een nieuwe bloedbestraling houder ontworpen die onder volledige temperatuurcontrole een homogene bestraling dosis geeft aan tien bloedzakken in 15 minuten. De huidige cesium chloride bronnen die hier op dit moment over de hele wereld voor gebruikt worden, nemen meer tijd zonder temperatuurscontrole en geven een inhomogene stralingsdosis. De cesium chloride bronnen vergen veel radiation safety maatregelen en worden door de P2T bloed bestraler, patent pending, obsoleet. De bloedbestraling vermindert ook de overbrenging van bloed donor DNA en RNA. Het enige nadeel van bloed bestraling is dat het bloed niet langer dan vier dagen bewaard kan worden, terwijl onbetaald bloed drie weken lang bewaard kan worden.