Stichting Phase2Therapy heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Wij zijn een non-profit organisatie, dus: zonder winstoogmerk, en verkrijgen fondsen via donaties, onderzoeksfinanciering en crowdfunding.

Balans 2018

Baten en Lasten 2018