Wat is het doel van Phase2Therapy?

Simpel: P2T wil snel en goedkoop nieuwe medicijnen en nieuwe behandelingsmethodes ontwikkelen.

Maar dit gebeurt toch al?

Nee, de ontwikkeling van een nieuwe behandelingsmethode of nieuw geneesmiddel duurt nog steeds jaren. Het uiteindelijke product is duur in gebruik en heeft soms ernstige bijwerkingen.

Waarom zou P2T wel snel en goedkoop nieuwe medicijnen en behandelingsmethodes kunnen ontwikkelen?

Drie redenen:

  • P2T is een groep van twaalf specialisten/medische onderzoekers die aan het slot van hun carriere bereid zijn zonder winstbejag klinisch/medisch onderzoek te doen.
  • P2T onderzoekt momenteel vier nieuwe behandelingsmethodes/geneesmiddelen, die nog niet bij mensen onderzocht zijn, maar wel zeer veel belovend zijn
  • P2T doet haar naam eer aan door alleen maar kortdurende fase 2 studies te doen. In ongeveer 30 patienten wordt gekeken of het nieuwe middel bij tenminste 1 op de vier patienten een gunstig effect heeft zonder ernstige bijwerkingen. Zo ja, dan wordt het nieuwe middel verder ontwikkeld. Zo nee, dan gaat P2T niet verder met dit middel.

Vindt de for-profit farmaceutische industrie de projecten van P2T niet veelbelovend genoeg om er aan te beginnen?

Nee, de pharmaceutische industrie ontwikkelt alleen nieuwe geneesmiddelen waarmee ze winst kunnen maken. Dit zijn ze ook verschuldigd aan hun aandeelhouders.

Waar doet P2T haar klinisch-medische onderzoek?

P2T heeft medewerkers in Nederland, Libanon en de Verenigde Staten. De eerste vier projecten van P2T gaan van start in Nederland.

Hoe denkt P2T, als organisatie zonder winst bejag de financiële middelen te krijgen om de projecten uit te voeren?

Middels onderzoeksfinanciering, crowd-funding en donaties.